Tanken: — Eg kan ikkje komme til Odda berre for å presse prisane

Dagleg leiar i Tanken AS, Joar Skorpe, seier det har vore vanskeleg å finne ei eigna tomt i Odda til å sette opp ein av hans lågpris-bensinstasjonar.