Talet på reisande får Norled til å utsetja rute for andre gong i år

Turistbåtruta startar opp att fyrst frå 24. juni.