Dei folkevalde vil tillata steinuttak i hytteområde, men med føringar

Rådmannen tilrådde politikarane å gje eit negativt høyringssvar til konsesjonssøknaden for steinuttak i Sysendalen. Men formannskapet er av ei anna oppfatning.