Kjem før Eidfjord Resort: Har butikk, ladestasjon, hytter og leilegheiter på gang

Det kan bli julefeiring i nybygde hytter på Maurset i år. Utbyggar av Maursetparken har òg plan om daglegvareforretning og ladestasjon for elbilar.