Synd vi får så dårlege prosessar no når det er så viktig å skapa optimisme og tillit i den nye Ullensvang kommune

Av

Om politikarane sin dialog med innbyggjarane.