Styret i Hardangerrådet åtvarar: – Kan føra til avvikling

Styret i Hardangerrådet iks er positive til at Voss herad vert medlem av Hardangerrådet etter gjeldande vilkår. Korleis rådet skal organiserast i framtida bør drøftast på eit seinare tidspunkt.