– Vi har bestemt oss for å videreføre den ordningen som gjelder nå, til å gjelde ut mars neste år. Det er for å gi folk trygghet for at de får en avlastning for de ekstremt høye strømprisene, sier olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) til NTB.

Han møtte torsdag pressen sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for å presentere nyheten.

Staten dekker i dag 80 prosent av kostnaden for det overskytende når snittprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime. Utgangspunktet har vært at dette skal gjelde fra desember til mars, men nå forlenges altså ordningen med ett år.

De økonomiske rammene vil være de samme som i dag, opplyser Aasland.

Usikker prislapp

Forslaget sendes nå ut på høring. Etter høringen vil saken bli lagt fram for Stortinget.

Hvor mye strømstøtten vil koste staten, er derimot uvisst.

– Det kommer an på hvor høye strømprisene blir, sier Vedum.

– Vi må håpe at strømprisene går ned. Men grunnen til at vi nå går ut med dette, er at vi den siste uka har sett et veldig hopp i prisene. Det skaper utrygghet.

Det er krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland som er bakteppet.

Den internasjonale uroen har den siste uka ført til at strømprisene har mer enn doblet seg i Norge.

Inkluderer landbruk og frivillighet

Regjeringen gjør det samtidig klart at landbruk og veksthus fortsatt skal være inkludert i ordningen.

– Det er helt nødvendig å gi jordbrukssektoren forutsigbarhet i en situasjon med ekstraordinære utgifter og stor usikkerhet om hvordan strømprisene utvikler seg, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

– I en tid der rammevilkårene for norsk matproduksjon endres svært raskt, er det nødvendig at vi bidrar til å ivareta næringens behov for stabilitet og langsiktighet.

I tillegg skal frivillighet og kultur fortsatt være med, opplyser Aasland.

– Jeg mener det er en god ordning, og den gir forutsigbarhet og trygghet over tid.

Bensinpriser seiler opp

Men det er også spørsmål regjeringen ikke har svart på.

Det ene er strømstøtte til næringslivet. NHO har spesielt etterlyst støtte til små- og mellomstore bedrifter, men i denne saken har regjeringen ikke tatt noen beslutning.

– Men vi jobber med ting for å se på hvordan vi kan klare å skape mer trygghet i strømmarkedet framover, sier Vedum.

Han mener første trinn uansett må være å videreføre de ordningene som allerede fins.

Et annet spørsmål er de sterkt økende prisene på bensin og diesel. NAF har bedt regjeringen om å svare med kutt i drivstoffavgiftene, mens Fremskrittspartiet går inn for å fjerne alle avgifter på bensin og diesel.

Vedum er for sin del klar på at prisene ikke kan ligge på et så høyt nivå over tid.

– Forhåpentligvis roer ting seg, slik at det blir en bedre balanse i markedene. Men hvis ikke, må vi gjøre andre grep.