Et ras natt til torsdag sperret vegen og stengte riksvei 13 i timevis før det ble åpnet opp for manuell dirigering. På formiddagen var det folksomt på kaien i Odda da det ble satt inn alternativ skyss med båt. MS lindenes fraktet folk forbi rasstedet.