Strenge avstandskrav: Redde for at nokre skuleelevar kan verta ståande igjen på haldeplassen

Større avstand mellom passasjerane på kollektiv transport kan i verste fall bety at ikkje alle elevar får plass på skulebussen.