NSF Vestland er gjort kjent at Ullensvang kommune ønsker å spare penger ved å skifte pensjonsleverandør.

KLP som ivaretar de fleste offentlig ansatte sin pensjon er kjent for sin universelle og livslange ordning som favner mange i alle leveår og i ulike livsutfordringer. Man kan være ung ufør, og KLP tar kostnaden som det medfører og ikke kommunen. De forvalter innbetalingene fra arbeidsgivere i aksjer og fond som er lavrisiko slik at pengesummen som skal fordeles mellom dem som trenger det vokser sakte på bok. Hvilke kriterier som er gjeldende er kjent og mangfoldig. Et privat selskap tar derimot gjerne større risiko. Erfaringer viser at dette er dårligere økonomisk på sikt, og den årlige besparelsen (bare i premie stipulert til mellom 2-4 millioner) kan raskt bli spist opp.

Det er et dårlig signal Ullensvang sender ut til sine ansatte organisert i Fagforbundet, når de nå velger å shoppe pensjonstjenester. Stramme budsjetter kan raskt bli dyrt, og det vil føre til ytterligere nedskjæringer i en allerede sårbar kommune. Kommunen bør bruke sparekniven andre plasser slik at de fremstår som en arbeidsgiver der ansatte har et ønske om å bli værende, og kanskje starte sin karriere i.

Nå bør man sette en fot i bakken, før man bestemmer at kommunen skal anbudsutsette pensjonen. Beslutningsgrunnlaget er begrenset, og prosessen er gjennomført svært hurtig. NSF forventer at et slikt forslag blir gjennomført etter pensjonskontorets retningslinjer for anbud.