Komiteens tilråding ble fremmet av Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre, ifølge Stortinget.

De fire partiene har sammen flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Nå er viktig at politikerne på Stortinget benytter denne historiske sjansen til å utvide det norske demokratiet og gi 16- og 17-åringene reell innflytelse, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Det er derimot mindre sannsynlig at forslaget får gjennomslag når hele Stortinget skal stemme for det. Et flertall bestående av Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og KrF er imot å gi 16- og 17-åringer stemmerett i lokalvalg.