- Størstedelen av området eignar seg ikkje for store reinflokkar

Av