Storskjerm skal gi turistane oppdatert info om vêr og kva dei bør ha på seg

Trolltunga AS har søkt Ullensvang kommune om løyve til å sette opp ein utandørs infoskjerm i Skjeggedal.