Store delar av Sørfjorden er no eitt av dei utvalde kulturlandskapa. Det gir ære og moglegheiter

Store delar av Sørfjorden er no eitt av Norges utvalde kulturlandskap. Vikebygdkrinsen hatt æra i fleire år som landskapspark og innfallsport til Folgefonna nasjonalpark. No vert området utvida.