Til sammen ble det meldt inn 49 tilfeller av rømming ved norske oppdrettsanlegg i fjor. Totalt slapp om lag 290.000 laks og 2.000 regnbueørret unna.

– Vi liker ikke at andelen rømninger går opp. Enhver rømning er en rømning for mye, sier kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet til kanalen.

Norges Jeger- og Fiskerforbund anslår at antall rømte laks var mer enn halvparten av all villaksen i Norge.

Fiskeridirektoratet sier at de fleste rømninger skjer i forbindelse med arbeidsoperasjoner på oppdrettsanleggene, spesielt avlusning.

Rømningene har gradvis avtatt de siste årene. I 2017 ble det innrapportert bare 17.000 rømt fisk.