Stor mangel på sjukepleiarar i kommunen - vil lokke med meir pengar

Ullensvang kommune manglar mellom 10 og 15 sjukepleiarar. Helse- og omsorgssektoren jobbar no med ein plan for korleis ein kan gjere jobbane meir attraktive.