Totalt seks kjøretøy fikk bruksforbud etter en kontroll på Seljestad før helga. Vegvesenet stoppet blant annet to varebiler med henger som hadde overlast på tilhengeren og to vogntog ble stoppet fordi de var for lange. Ett kjøretøy fikk mangellapp og ti fikk gebyr for manglende førerkort.

– Ytterligere én måtte merke lasten bedre på grunn av at overhenget stakk mer enn en meter bak lastbærer, opplyser Sveinung Bauge i Statens vegvesen.

Totalt seks kjøretøy ble kontrollert.