I veke tre var det registrert sju nye smittetilfelle med korona påvist med PCR i Eidfjord kommune.

– Me forventar positive prøvar denne veka òg, svarar ordførar Anders Vatle på spørsmål om korleis det ser ut no i veke fire.

Sidan nyttår har det vore ein stigande trend i Eidfjord, som i resten av landet. Men det skal vera god oversikt gjennom smittesporingsarbeidet. Det gjeld òg for dei kjende tilfella som er i kommunen no.

– Det er verdt å nemna at me ligg svært godt an når det gjeld oppfriskingsdosen, legg ordføraren til.

Eidfjord ligg altså høgt på nasjonale oversikter for kor mange som har teke dose tre.

– Det viser at vaksinasjonsviljen er stor i Eidfjord og at ein stiller opp. Det er kjekt å sjå, meiner Vatle.

Eidfjord kommune oppmodar alle til å ta vaksinen når dei får tilbodet og minnar om dei generelle smittevernsråda:

  • God hand- og hostehygiene
  • Hald deg heime om du vert sjuk
  • Test deg om du får nyoppståtte luftvegssymptom
  • Avgrens talet på nærkontaktar