Stenger fleire offentlege tilbod og oppmodar til heimekontor