– På tross av Vestland fylkeskommunens vedtak om å verne leveområder for villrein og stor uenighet lokalt har fylkesutvalget vedtatt bygging av gondol fra Odda sentrum opp til fjellet Rossnos og villreinens leveområder på Hardangervidda. Villreinens siste håp er en innsigelse fra Statsforvalteren, heter det i en artikkel på Villrein.no.

Nettstedet viser til at villreinen Miljødirektoratet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet nylig kom med en bestilling om tiltaksplaner for villrein på Hardangervidda og de resterende nasjonale villreinområdene, som fikk rødt lys da kvalitetsnormen ble lagt fem.

Videre trekker de fram at villreinen på vidda allerede sliter med dårlig kondisjon, skrantesjuke, arealtap og klimaendringer, altså kan få nye utfordringer gjennom gondol og ytterligere økt ferdsel.

18. november skal være fristen Statsforvalteren har for å levere innsigelse på saken. Da kan den løftes opp til departementsnivå for en ny vurdering.