Kommunenes interesseorganisasjon KS og styreleder Gunn Marit Helgesen bruker et svært klart språk i et brev rettet til Stortingets finanskomité. I brevet ber KS om at utfasingen av eiendomsskatten for verk og bruk, populært kalt maskinskatten, utsettes med ett år fra 2019 til 2020, skriver Nationen.

– Jeg tviler på at de som har forhandlet på Stortinget, har tenkt på gjennomførbarhet. Det har først og fremst vært et politisk spørsmål der én part har vært opptatt av å gjennomføre og den andre av å kompensere kommunene, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

Den kommunale eiendomsskatten for verk og bruk skal fases ut over sju år, fra 2019–2026. Det skal fortsatt kunne ilegges skatt på såkalte monstermaster og nettanlegg.

Stortinget pålegger regjeringen å gi kommunene som taper nær full kompensasjon, begrenset oppad til 500 millioner kroner. 348 kommuner har eiendomsskatt på verk og bruk.

I budsjettforliket ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om å utfase skatten over sju år fra 2019, mot at kommunene som taper inntekter, skal kompenseres.

KS gjør også oppmerksom på at det er få og små takseringsfirmaer på markedet. Det kan føre til problemer for kommuner som trenger nye takster raskt på plass.