Avd. 61 med full støtte til Statnett

Gard Folkvord, leder i avd. 61, sier en ny transformatorstasjon i Skjeggedal er en forutsetning for en eventuell utvidelse av sinkverket i Odda.