Denne oppgraderinga kostar 22 millionar og krev over 600 helikopterturar

Nye krav gjer at dammen på Nibbehøl, som ligg 1200 moh., må forsterkast. Helikopter er viktig både for transport og tryggleik.