Kontrollplassen på Brimnes: – Byggjeløyvet kom for seint

På tidlegare Brimnes ferjekai er planen å oppgradera kontrollplassen for å ha fleire og meir effektive køyretøykontrollar. Men no er det uvisst korleis det blir med finansieringa for Statens vegvesen.