Staten vil lempe på krav til medbragt kompetanse

Helse- og omsorgsdepartementet har nå sendt på høring forslag til å endre lisenskrav i helsepersonell-loven om såkalt medbragt kompetanse. Det kan blant annet avhjelpe skrikende behov for sykepleiere, ikke minst i Distrikts-Norge.