Meiner kommunen har gjort feil i adressesak - sender klage til fylkesmannen

Med påstandar om at sakshandsaminga har vore feilaktig og villeiiande er Odda kommune no klaga inn til fylkesmannen.