Folk flytter fra byene, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Oslo har den største fraflytningen.

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø fikk alle en nedgang i folketallet i andre kvartal i år, viser ny SSB-statistikk.

Det skjer trass i at folketallet økte med over 3.600 i perioden. Norges befolkning teller nå drøyt 5,4 millioner.

Nedgangen skyldes først og fremst innenlandske flyttinger, altså at flere flytter fra enn til byene.

I absolutte tall er det Oslo som har hatt det største flyttetapet. Mens rundt 7.500 har flyttet til byen, har 9.600 flyttet ut.

Tallene for både inn- og utflyttinger i Oslo er de høyeste SSB har målt i andre kvartal (april-juni) siden kvartalsvis flyttestatistikk ble innført i 1997.

Samtidig har nærliggende kommuner som Lørenskog, Lillestrøm og Nordre Follo opplevd økt tilflytting.

– Det tyder på at mange av de som av ulike årsaker flytter ut av byene, velger å slå seg ned i nærliggende kommuner fordi de fortsatt ønsker å ha en tilknytning til byen, sier Ane Margrete Tømmerås i SSB.