Evalueringen viser stor misnøye blant Brann-spillerne

Brann-spillernes evaluering er klar, om enn ikke for offentlighetens øyne. Men BA vet at et flertall av spillerne har liten tro på at Lars Arne Nilsen er mannen for å snu trenden.