(Kvinnheringen)

Overgangen frå frost til mildare vêr skapar fare for is over store delar av Vestland.

«Det er venta snø og sludd som går over til regn», seier meteorologane etter at vi har hatt ei kald, men nydeleg helg med temperaturar godt under null.

Det skapar høve for regn som kan frysa på kald bakke. Slik får ein glatte parti som kan vera vanskelege å sjå.

Meteorologisk institutt oppmodar folk til å vurdera å gå med broddar, og i tillegg reknar ein med at det kan bli vanskelege køyretilhøve, med konsekvensar for transporttenester.

«Ta ekstra tid til transport og køyring», oppmodar tenesta Yr, som kan melda at farevarselet vil vera over tysdag morgon.