Spennende tid for veteranen

Av

«Tidenes sesong» lå foran baugen på MS Granvin. Så kom pandemien. I øyeblikket er mange turer avlyst – mens andre er usikre. I kretsen rundt veteranfjordabåten håper man i det lengste.