No vil banken gje tilbake til kundane

Sparebanken Vest deler frå 2020 ut utbyte til kundane, som er største eigar av banken.