Spår prishopp: Det kan bli kamp om hyttene

Et­ter hyt­te­for­bu­det ble he­vet har kundene strømmet til markedet. Nå fore­spei­ler meg­ler­ne en hyt­te­se­song helt uten­om det van­li­ge.