Ikke uventet feller Sp-lederen en knusende dom over budsjettdokumentet regjeringen la fram tirsdag formiddag. Det er særlig hvor de henter pengene fra Vedum er kritisk til.

– Dette er et budsjett betalt av rekordhøye avgifter og skyhøye strømregninger, uten at folk flest får noen ting tilbake, sier Sp-lederen.

– Regjeringen tar ut rekordutbytte fra Statkraft som et resultat av høye strømpriser. Likevel er det ingen reduksjon i avgiftene til vanlige folk, mener Vedum.

Fra Statkraft legges det opp til et utbytte på 8,44 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett, opp fra 7,36 milliarder i saldert budsjett. Finansminister Siv Jensen (Frp) ser ingen grunn til å mene at dette er kritikkverdig.

– Dette er ikke noen ekstraordinær hendelse. Statkraft har levert godt resultat som resulterer i økt utbytte, svarte hun kontant da hun fikk spørsmål om dette på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Med tanke på økningen i oljepengebruk og merinntektene fra Statkraft, mener Vedum det er besynderlig at regjeringen ikke finner midler til eksempelvis mer lokal beredskap.

– Her burde det også vært mer penger til ambulanse og politi, sier Sp-lederen.

Fakta om de viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett

* Bruken av oljepenger – midler hentet fra oljefondet – økes med 7 milliarder til 238 milliarder kroner totalt.

* Statens skatte- og avgiftsinntekter blir 3 milliarder lavere enn antatt siden stadig flere kjører elbil. Bensin- og dieselbiler er pålagt langt høyere avgifter enn elbiler.

* Regjeringen bevilger 1,5 milliarder kroner ekstra til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig.

* 430 millioner til klima- og miljøtiltak. Av disse får klimainvesteringsfondet Nysnø 100 millioner og Enova 50 millioner. 25 millioner går til fylkeskommunene for å støtte omlegging til hurtigbåter med nullutslipp, mens 60 millioner skal brukes til å flytte godstransport til jernbane.

* 250 millioner til vedlikeholde jernbane for å forebygge forsinkelser på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

* Bevilgningen til planleggingen av Ringeriksbanen og ny E16 mellom Bærum og Hønefoss kuttes med 511 millioner. Årsaken er en forsinkelse i planleggingen av prosjektet.

* 340 millioner bevilges til ny E18 i Bærum – etter at støtte til prosjektet ble trukket så sent som i desember.

* 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ned gjeld på følgende strekninger: Fylkesvei 544 (Halsenøysambandet i Hordaland), fylkesvei 17 (Tverlandet – Godøystraumen i Nordland) og Listerpakken i Vest-Agder.

* Kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner.

* Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem der staten tar halve regningen.

* Merverdiavgift på ebøker og strømmetjenester med ebøker fjernes.

* 105 millioner til lokale idrettsanlegg gjennom kompensasjon av merverdiavgift.

* 100 millioner til nytt utstyr i politiet.

* Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

* 66 millioner til å øke taket for bostøtte for barnefamilier og større husstander. Samtidig vil 3.100 færre motta slik støtte.

* 50 millioner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut, samt til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

* 30 millioner til å opprettholde Veterinærinstituttets kontorer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

* I tillegg er det foreslått en lang rekke mindre endringer