(Siste)

Det er en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte onsdag.

Til sammen gikk 281.622 barn i barnehager i 2017, rundt 1.000 barn færre enn året før. Forklaringen på fallet er lavere fødselskull.

Dekningsgraden for ettåringer og toåringer var på 82,5 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng, mens dekningsgraden for barn i alderen tre til fem år var 97 prosent, en liten økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 2016.

Dekningsgraden for aldersgruppen ett til fem år varierer fra lavest i Oslo med 88,2 prosent og høyest i Troms med 94,4 prosent.

Det var 48.700 barn med minoritetsspråklig bakgrunn i norske barnehager i 2017, noe som gir en andel på 17 prosent. Andelen blant de minoritetsspråklige barna som har barnehageplass var 81 prosent, en økning på 2 prosentpoeng fra 2016. (ANB-NTB)