I 2011 fekk Visit Hardangerfjord spørsmål frå det nederlandske magasinet Seasons om dei kjende til ein fiskar. Kåre Grønsnes vart den gongen spurd og han sa ja til å stilla opp i ein større reportasje, der både journalist, fotograf og kokk vart med han på fiske og der resultatet hamna på glansa papir.
Rob Van Der Wet

Mange vart sinte då Kåre Grønsnes og fleire begynte å stilla krav til industrien

Om ein dykkar ned i arkivet til Hardanger Folkeblad, er det nokre personar som går att. Kåre Grønsnes er ein av dei.
Publisert