Denne uken og den andre uken i august gjennomfører Utrykningspolitiet (UP) «Aksjon Europavei» hvor de retter oppmerksomheten mot fart på hovedveiene. Det er en del av UPs bidrag til det europeiske samarbeidet om trygge veier, men gjennomføres også fordi sommermånedene er høytid for fartslovbrudd.

– Det handler mye om trafikkforholdene. Tørre og fine veier inviterer til høy fart. Vi har også innslag av motorsykler om sommeren som vi ikke har om vinteren, som dessverre er involvert i en del alvorlige ulykker, sier sjef i UP Runar Karlsen til NRK.

Ifølge Statistisk sentralbyrå omkom ti personer på veiene i juni. Samtlige var menn.

I løpet av samme periode ble nærmere 10.000 fartsbøter ble delt ut, mens over 600 bilførere fikk inndratt førerkortet, ifølge NRK.

Så langt i juli har det ikke vært en eneste dødsulykke på veiene, men UP-sjefen sier til NRK at han aldri har opplevd en juli måned uten at noen dør i trafikken.

– Det vil alltid være en god del politipatruljer på veiene gjennom hele sommeren, det kan jeg garantere. Vi fortsetter vår innsats, så får bilistene gjøre sitt, sier Runar Karlsen til NRK.