Smittevernlegen: – Dei fleste timane hjå fastlegen kjem nok til å bli utsette. Regimet for koronatesting er òg endra no

Smittevernlege Steinar Jacobsen seier dei driv og legg om heile legetenesta totalt. – Vi må ha ein organisasjon som står klar når folk blir sjuke, forklarar han.