Smittesituasjonen i Ullensvang har endra seg: — Dei to siste tilfella skil seg ut

Smittevernlege Steinar Jacobsen orienterte onsdag kommunestyret om dagens Covid-19-situasjon. Dei to siste smittetilfella er ikkje importsmitte, og det er derfor grunn til å tru at det er smitte i omløp i kommunen.