Slik skal Røynstrand hindre smitte og fortsette arbeidet på byggeplassane

Ein konteinar utanfor lageret er sentral for Røynstrand Entreprenør sin strategi for å hindre smitte innanfor verksemda, og slik kunne halde fram arbeidet på byggeplassane.