Slik møter kyrkja koronakrisa - presten ser parallellar både til krigen og den første påska

Kyrkja i Ullensvang held ope trass koronaen. Vikarprest Arne Opsahl-Engen i Odda ser likskapstrekk mellom årets annleise påske, og den disiplane hadde for 2000 år sidan.