I forbindelse med tiårsmarkeringen 22. juli, står terrorangrepene mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya på nytt i fokus i TV, radio og på nettet. 22. juli preger offentlige debatter og samtaler i mange hjem.

Barn har rett til informasjon om saker som angår dem i samfunnet, og 22. juli angår barn som vokser opp i Norge i dag. For å lære av det som skjedde, og forhindre at noe liknende skjer igjen, må vi snakke om det. Og denne samtalen må også barn få ta del i.

Barn får gjerne med seg langt mer enn vi voksne tenker over, men de trenger ofte hjelp til å sortere og fortolke informasjon og bearbeide inntrykk. Det de ser og hører om 22. juli, kan gjøre dem usikre, bekymret eller nysgjerrige. Noen barn kan også være redde for at det skal skje igjen.

Her er Redd Barnas fem råd om hvordan du kan snakke med barn om 22. juli:

1. La barns egne tanker og spørsmål styre samtalen

Det viktigste er å være oppmerksom og til stede for barnet, og la det barnet har på hjertet styre samtalen. Vi voksne trenger å forstå mest mulig av hva barn selv vet, tror og tenker for å være en god samtalepartner. Still åpne spørsmål som oppfordrer barnet til å fortelle. Lytt til barnet, la barnet snakke ferdig, og gjenta gjerne det barnet har sagt, for å bekrefte at du har lyttet og forstått, før du svarer.

2. Vær tydelig, konkret og ærlig

Bruk barnets språk og begreper barnet selv bruker. Vær ærlig – ikke si usannheter eller noe du ikke kan stå inne for, for eksempel for å skjerme barnet. Men det er ikke alltid nødvendig å fortelle alt. Vurder situasjonen og si det som er nødvendig for at barnet skal forstå. Det er også lov å si at man ikke vet - kanskje kan dere sammen finne ut av det barnet lurer på? Oppmuntre barnet til å fortsette å stille spørsmål, og fortell at hen alltid kan snakke med deg.

3. Gi barnet trygghet

Vær klar over at barn kan sitte med tanker som bygger på rykter, misforståelser eller egne fortolkninger av informasjon som er ment for voksne. Barn blir tryggere av å snakke om ting og få kunnskap, så lenge det er på deres premisser.

4. Les og hør informasjon sammen

Det finnes god og barnevennlig informasjon om 22. juli, som du kan lese eller høre på sammen med barna. Aftenposten har laget en nyhetspodkast, Forklart Junior, som forklarer terrorangrepet for barn. Sakprosaboka ‘La oss snakke om 22. juli’, som er basert på skoleelevers spørsmål om terroren, kan passe for eldre barn.

5. Støtt barns egne initiativ

Barn som får mulighet til å engasjere seg i noe de opplever som vondt eller urettferdig, kan oppleve større grad av mestring og mindre frykt. Marker gjerne tiårsdagen for 22. juli sammen med barnet ditt, og anerkjenn og støtt barn når de tar initiativ og engasjerer seg for det de er opptatt av.