Slik kan du følge dei politiske møta

Under nettmøtet i formannskapet tysdag stilte representant Kollbotn (R) spørsmål om korleis vanlege folk kan følge møta. Han fekk svar frå rådmannen.