Slik går det med arbeidet med å gjere Ullensvang til friluftslivshovudstad

I juni skal kommunestyret ta stilling til administrasjonen sitt forslag til prosjektskisse for å gjere Ullensvang til Norges friluftslivshovudstad. Onsdag fortalde kultursjef Else Marie Sandal til politikarane i utval for Samfunn, plan og næring om arbeidet med skissa.