Slik fungerer den nye skulekvardagen — Oppvekstsjefen er takksam for kommunen si satsing på digitale løysingar

Kvar dag deltek rundt 25 elevar og barn på opplegg i barnehage eller på skule i Ullensvang, resten er heime. Difor er oppvekstsjef Morten Vevatne takksam for kommunen si satsing på digitale plattformer.