Etter at Hordaland og Sogn og Fjordane slo seg sammen, er også de offentlige busselskapene Skyss og Kringom blitt slått sammen.

– Da trenger vi et bedre navn, sier fylkesdirektør for mobilitet og kollektivtransport, Håkon Rasmussen til NRK.

22 millioner i forskjell

Na har fylkesrådmannen innstilt på at Skyss blir det nye navnet på selskapet, mens Kringom, som i 2016 ble kåret til det beste norske bedriftsnavnet av Språkrådet, blir droppet.

Rasmussen sier fordelene med Skyss er flere enn med Kringom, og at det er lagt et fagleg utredning til grunn, i tillegg til at det vil koste mindre å omprofilere.

Dersom Kringom skulle ha blitt navnet, ville det ha kostet 29 millioner kroner å endre navn på bussene, mens dersom alt blir Skyss, vil det til sammenligning koste rundt syv millioner.

– Det er fordi det er flere busser og bybaner med Skyss-profil, er forklaringen.

Vurderte fire mulige navn

Eksterne konsulenter vurderte fire alternativ til nytt merkenavn for offentlig kommunikasjon i Vestland.

I tillegg til Skyss og Kringom, ble det også lansert et tredje alternativ med helt nytt navn og profil. Det fjerde alternativet var å videreføre Skyss-profilen men under nytt navn.