Skulesaka sendt til Fylkesmannen: – Eit nytt eksempel på kvifor ein ikkje skal ta omkampar

Ullensvang kommunestyre gjer ikkje om vedtaket i skulesaka på vestsida. Kravet om lovlegkontroll møtte motstand òg frå fleire av dei som røysta Hauso sist.