Skulen sine oppgåver, kommunen sin økonomi og respekt for demokratiske avgjerder

Av