– Skulen på Nå kan halda i mange år enno

Av

– Reint personleg såg eg gjerne at me no gjekk tilbake til tilstanden slik han er pr. dags dato.