Espe og Reisæter følgde ikkje pisken

To av Senterpartiet sine folkevalde valde å sjå bort frå avgjerda om partipisk i skulesaka.