NAV-rettleiarar i skulen skal hindre fråfall

Fire dagar i veka har NAV no to rettleiarar til stades på Odda vidaregåande skule. Dette er eit tiltak for å hindre at elevar droppar ut av skulen.